„Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności
biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy
stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju”
Projekt PL 0494
Wsparcie udzielone przez:
Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
strona główna
wersja polska
english version
 
O projekcie
 
Aktualności
 
Materiały do pobrania
 
Kontakt
 
Linki

Aktualności

24.03.2011

Rezultaty trwającego ponad rok Projektu przedstawiono na konferencji podsumowującej, która miała miejsce 24 marca br w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej.
Przybyli na nią przedstawiciele samorządów, nadleśnictw, zakładów komunalnych, wspólnot urbarialnych, uczelni, mediów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych RNU Nowy Targ, Babiogórskiego Parku Narodowego, Instytucji zarządzających Projektem – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Krakowa i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa oraz Wykonawców zadań projektowych.
Podsumowanie dokumentów powstałych w ramach Projektu przedstawiła zebranym Magdalena Dołęga z MGGP S.A.
Pani Dyrektor Małgorzata Owsiany z RZGW w Krakowie podsumowała Warunki korzystania z wód w obszarze regionu wodnego Czarnej Orawy, natomiast Pan Rafał Kokoszka z RZGW opowiedział o planowanych działaniach udrożnieniowych w tym regionie wodnym.
Po przerwie Plan ochrony dla obszarów Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie zaprezentowała uczestnikom konferencji Pani Magdalena Szymańska z RDOŚ w Krakowie. Pani Marta Dobrzańska z WYG International krótko podsumowała kampanię promocyjną Projektu. Dyskusję nad propozycjami dalszych działań i konsultacji społecznych zapoczątkowała i moderowała Pani Dyrektor Bożena Kotońska z RDOŚ. Po dyskusji wszystkich Gości zaproszono na lunch.

Dokumenty powstałe w ramach Projektu będą udostępnione do wglądu
w Urzędach Gmin Jabłonka, Czarny Dunajec, Nowy Targ oraz w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu; w siedzibach i na stronach internetowych RZGW i RDOŚ w Krakowie.

Prezentacje z konferencji oraz Informacja prasowa zamieszczone są w zakładce „Materiały do pobrania”, natomiast zdjęcia z konferencji w zakładce „Galeria”.

27.01.2011

Po raz kolejny wszyscy zainteresowani planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 oraz planem gospodarowania wodami Czarnej Orawy spotkali się w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej na konsultacjach społecznych organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z Krakowa.

Plany spotkały się z żywą dyskusją przybyłych przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, nadleśnictw i wspólnot urbarialnych. 

Były to dwa ostatnie spotkania konsultacyjne. W marcu br. planowana jest konferencja podsumowująca projekt.

Prezentacje oraz protokół ze spotkania – są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania"
 

21.12.2010

W dniu 21 grudnia 2010 r. Małgorzata Owsiany, Zastępca Dyrektora RZGW w Krakowie odwiedziła szkoły, których uczniowie wzięli udział w Konkursie Plastycznym lub Konkursie Fotograficznym i uroczyście wręczyła laureatom konkursów dyplomy wraz z nagrodami.
Organizatorzy gratulują zwycięzcom i równocześnie dziękują dzieciom i młodzieży za udział w konkursach !13.12.2010

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego i Konkursu Fotograficznego
„Przyroda i człowiek w zlewni Czarnej Orawy”

Na Konkurs Fotograficzny nadesłano  46 prac.
Na Konkurs Plastyczny nadesłano 162 prace wykonane w różnorodnej technice – narysowane kredkami, namalowane farbami, wyklejane papierem kolorowym, plasteliną  a nawet darami natury (kwiaty, liście, kora drzew). Wśród otrzymanych prac były też kolaże a nawet jeden obraz namalowany na szkle.
Wszystkie prace bardzo podobały się Komisji Konkursowej, która miała trudny wybór
– najchętniej nagrodziłaby wszystkich uczestników konkursu.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:    więcej >

9.12.2010

 

W dniach 8 i 9 grudnia 2010r. w ramach działań promocyjnych Projektu pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzili dwie lokalne akcje edukacyjne dla uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce.
Łącznie w ramach 2 akcji edukacyjnych przeprowadzono 8 warsztatów (każdy obejmujący dwie godziny lekcyjne).
Dzieci poprzez zabawę dowiedziały się o zasobach wodnych na Ziemi, dostępie do wody pitnej, w jaki sposób niszczone są wody, jakie niebezpieczeństwa dla przyrody i dla człowieka niesie degradacja wód, dlaczego warto dbać o wodę, a także kto i w jakim celu korzysta z wody.

 

Zdjęcia z akcji edukacyjnych są dostępne w zakładce „Galeria”

29.10.2010

UWAGA!

Termin składania prac w konkursach plastycznym i fotograficznym zostaje przedłużony do dnia 30 listopada br.

Aneksy do regulaminów konkursów są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania”.
 

20.10.2010

Kolejne dwa spotkania konsultacyjne zorganizowano 20 października 2010r. w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. Pierwsze z nich, którego gospodarzem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Krakowa, dotyczyło opracowywania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, drugie, prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z Krakowa miało na celu przedstawienie projektu planu gospodarowania wodami.

Licznie przybyli przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, nadleśnictw, wspólnot urbarialnych, lokalnych firm i stowarzyszeń oraz mediów wysłuchali prezentacji na temat aktualizacji przyrodniczej oraz zaleceń ochronnych dla obszarów Natura 2000 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie), a także Programu rolnośrodowiskowego (RDOŚ), który stał się przedmiotem ożywionej dyskusji.
 
Po przerwie zaproszeni przez RZGW eksperci – dr inż. Wojciech Indyk, dr inż. Adam Jarząbek oraz dr inż. Sylwester Tyszewski przedstawili Projekt planu gospodarowania wodami ze szczególnym uwzględnieniem przepływów nienaruszalnych, poddany pod dyskusję przybyłych.

Prezentacje oraz Protokół ze spotkania – są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania".

 

17.09.2010

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie we współpracy z WYG International Sp. z o.o. zapraszają dzieci
 i młodzież z terenu Projektu do udziału w konkursach pod hasłem „Czarna Orawa – spotkanie z przyrodą”.
Temat konkursów to Przyroda i Człowiek w zlewni Czarnej Orawy.
Uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Do uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazjów, liceów i szkół zawodowych) jest adresowany konkurs fotograficzny.
Nagrodami w konkursach są aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3 i pendrive’y.
Prace konkursowe można składać do 29 października br.

Regulaminy konkursów są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania”

29.08.2010

Jakie mogą być korzyści z Natury 2000 w dorzeczu Czarnej Orawy? Jak rolnik może chronić przyrodę i zarabiać pieniądze? Jak wygląda rozwielitka?
Na te i inne pytania odpowiadali eksperci z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie podczas akcji edukacyjnej, przeprowadzonej przy okazji XVIII Gminnych Dożynek 29 sierpnia 2010r. na Stadionie Sportowym w Jabłonce.

Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie udzielali informacji m.in. jakie mogą być korzyści z obszarów Natura 2000 w zlewni Czarnej Orawy i odpowiadali na zadawane pytania.
Akcja edukacyjna zorganizowana została także z myślą o dzieciach. Doskonale sprawdziła się formuła edukowania poprzez zabawę. Dzieci chętnie brały udział w powiązanych tematycznie z ochroną wód konkursach i zabawach rysunkowych. Największym zainteresowaniem cieszył się mikroskop, który umożliwiał obserwację organizmów wodnych.

Była to pierwsza z cyklu akcji edukacyjnych, które planowane są na terenie zlewni Czarnej Orawy w najbliższych miesiącach.

Jak przebiegała akcja edukacyjna, zobaczyć można w zakładce „Galeria”.
Prezentacja dostępna jest w zakładce „Materiały do pobrania”.


29.06.2010W dniu 29 czerwca 2010r. w Zespole Szkół w Jabłonce odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu konsultacji społecznych - dotyczące planów ochrony dla obszarów Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”,
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji samorządowej (UG Jabłonka, UG Czarny Dunajec), Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Nadleśnictwa Nowy Targ, Babiogórskiego Parku Narodowego, Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członkowie wspólnot urbarialnych, lokalnych firm i stowarzyszeń, a także goście z Republiki Słowackiej.

W pierwszej części spotkania Pani Małgorzata Blok z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie przedstawiła założenia oraz cele tworzenia planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Następnie Panowie Wojciech Mróz i Grzegorz Cierlik z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie opowiedzieli o działaniach służących utrzymaniu siedlisk przyrodniczych, ochronie ptaków i gatunków innych niż ptaki.
Po przerwie wywiązała się dyskusja nad potencjalnymi zadaniami, które będą określone w sporządzanym planie ochrony.

Prezentacje oraz Protokół ze spotkania – są dostępne w zakładce „Materiały do pobrania".

 

25.06.2010

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpiła do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000: PLB120007 i PLH120016 "Torfowiska Orawsko-Nowotarskie"

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne są na stronie:
krakow.rdos.gov.pl/index.php

16.03.2010

W dniu 16 marca 2010 r. W Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jabłonce, na terenie Zlewni Czarnej Orawy, odbyła się konferencja otwierająca Projekt PL0494 pn. „Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju.”

W konferencji uczestniczyło blisko 40 osób – przedstawicieli administracji samorządowej, lokalnych organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Krakowie, Lasów Państwowych, Babiogórskiego Parku Narodowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, użytkowników, a także goście z Republiki Słowackiej reprezentujący Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej.

Tematyka Projektu przedstawiona została przez mgr inż. Małgorzatę Owsiany – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dr Bożenę Kotońską – Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie /Regionalnego Konserwatora Przyrody/.

W trakcie konferencji wygłoszono 5 prezentacji:
- Projekt PL0494 – założenia, komponenty projektu, dotychczasowe działania,
  planowane rezultaty – mgr inż. Małgorzata Owsiany, RZGW w Krakowie,
- Obszary NATURA 2000 – ze szczególnym uwzględnieniem Planów ochrony
  i Planów zadań ochronnych – dr Bożena Kotońska, RDOŚ w Krakowie,
- Realizacja Projektu – z wyszczególnieniem dotychczas zrealizowanych
  prac – mgr inż. Magdalena Grzebinoga z firmy MGGP w Tarnowie
- Obszary cenne przyrodniczo – inwentaryzacja przyrodnicza – Katarzyna Kiaszewicz
  i Robert Stańko z „Klubu Przyrodników” ze Świebodzina,
- Warunki korzystania z wód zlewni – mgr inż. Małgorzata Owsiany, RZGW w Krakowie.

Na zakończenie konferencji wywiązała się ożywiona dyskusja na temat zgłoszonych przez uczestników zagadnień związanych ze sprawami środowiska naturalnego na terenie Zlewni Czarnej Orawy.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Katarzyna Biegun z RZGW w Krakowie – tel. 12 62 84 320, e-mail: kbiegun@krakow.rzgw.gov.pl.

Prezentacje przedstawione na konferencji znajdują się w zakładce „Materiały do pobrania”. 

galeria:

Beneficjent Projektu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul.Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 62 84 106
fax (12) 42 32 153
www.krakow.rzgw.gov.pl
e-mail:

Partner Projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie
ul.Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120
fax (12) 61 98 122
www.krakow.rdos.gov.pl
e-mail:68370 # 57169 ©2009 by www.paskud.pl