„Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności
biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy
stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju”
Projekt PL 0494
Wsparcie udzielone przez:
Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
strona główna
wersja polska
english version
 
O projekcie
 
Aktualności
 
Materiały do pobrania
 
Kontakt
 
Linki
Galeria
KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
     
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
     
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
     
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
     
<b>KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 24.03.2011</b>
     
SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
     
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE 4 i 5 27.01.2011</b>
     
AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
     
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
     
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
<b>AKCJE EDUKACYJNE w dniach 8 i 9 grudnia 2010r.</b>
     
LAUREACI KONKURSÓW PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO
"CZARNA ORAWA - SPOTKANIE Z PRZYRODĄ"

Konkurs Plastyczny: I miejsce – Oliwia Holla – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej
<b>Konkurs Plastyczny:</b> I miejsce – Oliwia Holla – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej
     
Konkurs Plastyczny: II miejsce – Natalia Lichosyt – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce
<b>Konkurs Plastyczny:</b> II miejsce – Natalia Lichosyt – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce
     
Konkurs Plastyczny: III miejsce – Radosław Zacharewicz – uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej
<b>Konkurs Plastyczny:</b> III miejsce – Radosław Zacharewicz – uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej
     
Nagroda Dyrektora RZGW w Krakowie – Monika Szyszka – uczennica klasy V Zespołu Szkół w Chyżnem
<b>Nagroda Dyrektora RZGW w Krakowie</b> – Monika Szyszka – uczennica klasy V Zespołu Szkół w Chyżnem
     
Nagroda Dyrektora RDOŚ w Krakowie – Hubert Miąskowski – uczeń klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej
<b>Nagroda Dyrektora RDOŚ w Krakowie</b> – Hubert Miąskowski – uczeń klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej
     
Konkurs Fotograficzny: I miejsce – Paweł Kubacka – uczeń klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej, tytuł zdjęcia ”Rola”
<b>Konkurs Fotograficzny:</b> I miejsce – Paweł Kubacka – uczeń klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej, tytuł zdjęcia ”Rola”
     
Konkurs Fotograficzny: II miejsce – Sylwia Bartkowiak – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, tytuł zdjęcia: ”Płot płotowi nierówny”
<b>Konkurs Fotograficzny:</b> II miejsce – Sylwia Bartkowiak – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, tytuł zdjęcia: ”Płot płotowi nierówny”
     
Konkurs Fotograficzny: III miejsce – Justyna Frańczak – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół w Jabłonce, tytuł zdjęcia" ”Jesień”
<b>Konkurs Fotograficzny:</b> III miejsce – Justyna Frańczak – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego – Zespół Szkół w Jabłonce, tytuł zdjęcia" ”Jesień”
     
Konkurs Fotograficzny: Nagroda Dyrektora RZGW w Krakowie – Ewelina Bugajska – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej, tytuł zdjęcia: ”Za tą głębią”
<b>Konkurs Fotograficzny:</b> Nagroda Dyrektora RZGW w Krakowie – Ewelina Bugajska – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej, tytuł zdjęcia: ”Za tą głębią”
     
Konkurs Fotograficzny: Nagroda Dyrektora RDOŚ w Krakowie – Sylwia Bartkowiak – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, tytuł zdjęcia" ”Spóźnione sianokosy”
<b>Konkurs Fotograficzny:</b> Nagroda Dyrektora RDOŚ w Krakowie – Sylwia Bartkowiak – uczennica klasy III Gimnazjum – Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej, tytuł zdjęcia" ”Spóźnione sianokosy”
     
SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
     
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
     
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
     
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
<b>SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3</b> 20.10.2010
     
AKCJA EDUKACYJNA 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
     
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
     
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
     
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
<b>AKCJA EDUKACYJNA</b> 29.08.2010
     
SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010
<b>SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010</b>
<b>SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010</b>
<b>SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010</b>
     
<b>SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010</b>
<b>SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 29.06.2010</b>
     
KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
     
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
     
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
<b>KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT 16.03.2010</b>
     
ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
     
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
<b>ZDJĘCIA Z OBSZARU PROJEKTU</b>
galeria:

Beneficjent Projektu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul.Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 62 84 106
fax (12) 42 32 153
www.krakow.rzgw.gov.pl
e-mail:

Partner Projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie
ul.Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120
fax (12) 61 98 122
www.krakow.rdos.gov.pl
e-mail:68369 # 57168 ©2009 by www.paskud.pl