„Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności
biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy
stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju”
Projekt PL 0494
Wsparcie udzielone przez:
Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
strona główna
wersja polska
english version
 
O projekcie
 
Aktualności
 
Materiały do pobrania
 
Kontakt
 
Linki

Linki

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
http://www.kzgw.gov.pl/

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
http://www.krakow.rdos.gov.pl/

NATURA 2000
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/

Ramowa Dyrektywa Wodna
http://www.rdw.org.pl/

galeria:

Beneficjent Projektu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul.Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 62 84 106
fax (12) 42 32 153
www.krakow.rzgw.gov.pl
e-mail:

Partner Projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie
ul.Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120
fax (12) 61 98 122
www.krakow.rdos.gov.pl
e-mail:67218 # 56298 ©2009 by www.paskud.pl