„Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności
biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy
stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju”
Projekt PL 0494
Wsparcie udzielone przez:
Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
strona główna
wersja polska
english version
 
O projekcie
 
Aktualności
 
Materiały do pobrania
 
Kontakt
 
Linki

Do pobrania:


   Charakterystyka przyrodnicza i społeczno–gospodarcza obszaru zlewni Czarnej Orawy


   Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych przyrodniczo   


   Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych przyrodniczo - broszura informacyjna


 


 
KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT
 

 

 


 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 4 I 5 27.01.2011
 

 

 

 

 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE NR 2 I 3 20.10.2010
 
 

 
 
AKCJA EDUKACYJNA NR 1 w dniu 29.08.2010
 


SPOTKANIE KONSULTACYJNE NR 1 w dniu 29.06.2010
KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

  Prezentacja projektuMATERIAŁY PROMOCYJNE

  ROLL UP
  Ulotka
  Plakat

 

 

galeria:

Beneficjent Projektu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul.Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 62 84 106
fax (12) 42 32 153
www.krakow.rzgw.gov.pl
e-mail:

Partner Projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie
ul.Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120
fax (12) 61 98 122
www.krakow.rdos.gov.pl
e-mail:67219 # 56299 ©2009 by www.paskud.pl